MONTAŽA KLIME

OSNOVNA MONTAŽA VKLJUČUJE:

✓ En preboj opečnatega zidu do 40 cm.
✓ Montaža zunanje in notranje enote do višine 4 m od tal.
✓ Izdelava plinske-cevne in elektro povezave med enotama do 4 m.
✓ Izdelava odvoda kondenza iz notranje in zunanje enote do 4 m na osnovi prostega padca po isti liniji kot cevi, v žleb ali pripravljen odtok.
✓Nosilne konzole.
✓ Priklop na obstoječ električni priključek ob klimatski napravi.
✓ Drobni in montažni material za osnovno montažo.
✓ Vakumiranje.

Okvirni čas montaže: do 10 delovnih dni

Vsa dodatna dela in material, ki je obsežnejši od osnovne montaže, doplačate ob montaži monterju.

Montaža je možna samo okolici koroške, ostalo po dogovoru!